OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 01 grudnia 2022 r. o godzinie 1100  
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja o:
 • wydanych w 2021 r. decyzjach dotyczących tzw. Opłaty planistycznej, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypłaconych w 2021 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku
  z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zgłoszonych w 2021 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone
  w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej w Moczkowie.
 7.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,
  o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
 10. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 -2037.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                        Mariusz Maciejewski

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2022 roku Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 będą czynne do godziny 13:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Barlinka podpisał w dniu 25 listopada 2022 r. umowę z firmą „MADEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku przy ul. Pełczyckiej 3a",  na wykonanie zadania „Przebudowa drogi – budowa zatok autobusowych przy ul. Niepodległości – Rynek w Barlinku”.

Odcinek ulicy Niepodległości objęty niniejszym zadaniem, jest ciągiem komunikacyjnym o istotnym znaczeniu dla miasta. Planowana przebudowa ma odciążyć ruch autobusowy odbywający się po ulicy Rynek co zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych w tej części miasta, oraz ułatwi komunikację mieszkańców poprzez budowę na ulicy Niepodległości dwóch zatok autobusowych – w dwóch kierunkach.

Zakres prac obejmuje:

 • na ulicy Niepodległości:

- wykonanie dwóch zatok autobusowych,

- przebudowę ciągów pieszych,

- przebudowę przejścia dla pieszych,

- przebudowę oświetlenia z linią zasilającą,

- przesunięcie lam doświetlających przejście dla pieszych,

- przebudowę instalacji teletechnicznej,

 • na ulicy Rynek:

- przebudowa skrzyżowania – wjazd na ulicę Niepodległości

- wykonanie nowych miejsc postojowych.  

Koszt zadania to ok. 646.368,02 zł brutto.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31 maja 2023 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest Biuro Inżynierskie Grzegorz Salamandra.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Mirosław Byczkowski.

Załącznik: Projekt Techniczny

 

Lubisz oglądać mecze? Chcesz włączyć się w piłkarskie święto nie tylko poprzez wspieranie polskiej reprezentacji? Ta akcja powinna Cię zainteresować!

Co powiesz na quiz wiedzy o mistrzostwach świata w piłce nożnej? 30 pytań o najlepszych strzelców, wyniki meczów i słynnych bramkarzy. Zastanawiasz się, gdzie tu pomoc potrzebującym? Otóż cały dochód z reklam, które będą wyświetlane podczas rozwiązywania konkursu, trafi na akcję wysyłki odzieży i sprzętu sportowego dla dzieci z małej wioski w Tanzanii! 

 

Quiz możesz rozwiązać tutaj: https://mathematics.live/pl/konkurs/pilki-dla-afryki

 

To będzie Twoja cegiełka wspierająca niesamowitą pracę, jaką od lat wykonuje w Afryce Marcin “Hanys on Tour” Kupczak. Jego pełna pasji działalność, łączącą edukację i sport, umożliwiła wybudowanie kilku boisk, na których prowadził treningi piłkarskie, a nawet remont szkoły w Loltepes - małej wiosce w środkowej części Tanzanii. To właśnie tam trafi sprzęt kupiony za zebrane pieniądze. 

Jest to wydarzenie o międzynarodowym zasięgu. Prowadzone jest jednocześnie w 14 krajach! 

Zastanawiasz się, jak jeszcze możesz pomóc? Przekaż tę informację dalej - wyślij znajomym, udostępnij na swoich mediach społecznościowych. Sprawdźcie, kto z Waszej ekipy ma największą wiedzę o futbolu! 

Sukces tej akcji leży w Twoich rękach! Dla Ciebie to tylko kilka kliknięć, trochę dobrej zabawy, a dla dzieci w Tanzanii oznacza niepowtarzalną szansę na rozwijanie umiejętności.

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc w dotarciu z powyższą wiadomością do Państwa odbiorców.

Z wyrazami szacunku
Zespół Mathematics.live i Dyktanda.pl

 

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2022 roku Kasa Urzędu Miejskiego w Barlinku jest nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie