1. 01.2020 r. podczas Konwentu Powiatu Myśliborskiego Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marszałek Zachodniopomorski Olgierd Geblewicz podpisali umowę na renowację parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej. W ramach rewitalizacji parku, strefy wejściowe będą miały formę oświetlonych skwerków z utwardzoną nawierzchnią wzbogaconą o elementy małej architektury i monitoring. Place wejściowe udekorowane będą kompozycjami kwiatowymi (trejażami), a w wewnętrznej części parku powstaną trzy miejsca rekreacyjne z ławkami oraz dwa place zabaw dla dzieci. W parku powstanie nowa architektura zieleni tj. zasadzone zostaną nowe drzewa, krzewy, byliny i rośliny okrywowye, jak i przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne przy starodrzewie.

 

Koszt inwestycji wyniesie ponad 2 miliony złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 wyniesie prawie 1,3 miliona złotych.

 

Zmiany obejmą ponad 2,5-hektarowy obszar parku.

 

Inwestycja będzie realizowana od stycznia do grudnia 2021 roku.

 

Zadanie związane modernizacją parku przy ul. Gorzowskiej w Barlinku wpisuje się w założenia 9. Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”.